DMCA.com Protection Status
Giỏ hàng

Sản phẩm nổi bật

- Công suất: 240 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 1800 m3/h

- Diện tích sử dụng : 350-400m2

- Điện áp: 380V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà máy, công xưởng, kho bãi...

- Công suất: 480 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 3600 m3/h

- Diện tích sử dụng : 550-750m2

- Điện áp: 380V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà máy, công xưởng, kho bãi...

- Công suất: 180 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 1400 m3/h

- Diện tích sử dụng : 200-250m2

- Điện áp: 220V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà máy, công xưởng, kho bãi...

- Công suất: 90 lít/ 24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 700 m3/h

- Diện tích sử dụng : 110-150m2

- Điện áp: 220V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà máy, công xưởng, kho bãi...

- Công suất: 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 360 m3 /h

- Diện tích sử dụng : 80-110m2

- Điện áp: 220V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà máy, công xưởng, kho bãi...

- Công suất: 30 lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 190 m3 / h

- Diện tích sử dụng: 30 - 80m2

- Điện áp: 220V/50Hz

- Sử dụng cho: nhà ở, văn phòng, bệnh viện...

- Công suất: 50 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

- Lưu lượng khí: 305m3/h

- Diện tích sử dụng: 50 - 100m2

- Điện áp: 220V / 50Hz

- Sử dụng cho: nhà ở, văn phòng, bệnh viên,...

Nhận những bài viết khoa học và chất lượng về máy hút ẩm
hàng tuần từ kênh chia sẻ của Dorosin Việt Nam

 
Open form
0986 595 333